Demana'ns una cita

Ens posarem en contacte al més aviat possible per confirmar la teva cita.
Ja sóc clientNo sóc client

Quina mascota tens? (requerit)
GosGatExòtic

Cita per (requerit):
VeterinariPerruqueria*
(* Servei de perruqueria només dimecres i divendres)

T'agradaria per al dia

He llegit i accepto la llei de protecció de dades.
Veure la llei aquí

Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb l’establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de FRANCESC GONZALEZ TORRENTS amb NIF 38148439H d’ aquí endavant GIRAVET CENTRE VETERINARI i domicili social situat en RBLA GENERALITAT, 12 08720, VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA), amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li comunicacions comercials que puguin ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, GIRAVET CENTRE VETERINARI informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

GIRAVET CENTRE VETERINARI informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que GIRAVET CENTRE VETERINARI es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic giravet@giravet.com.

L’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic: giravet@giravet.com.

L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.

Drets sobre els continguts

Tota la informació i continguts de la nostra pagina web, exceptuant els vectors d’imatges del peu de pàgina i del formulari de demanar cita són propietat de Giravet i no es permet la seva utilització ni descàrrega.

Protección de datos de carácter personal

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de FRANCESC GONZALEZ TORRENTS con NIF 38148439H de ahora en adelante GIRAVET CENTRE VETERINARI y domicilio social sito en RBLA GENERALITAT, 12 08720, VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA), con la finalidad de atender sus consultas. En cumplimiento con la normativa vigente, GIRAVET CENTRE VETERINARI informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad.

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas.

GIRAVET CENTRE VETERINARI informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que GIRAVET CENTRE VETERINARI se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.

De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico giravet@giravet.com.

Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales enviando un e-mail a la dirección de correo electrónico: giravet@giravet.com.

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

El envío de estos datos implica la aceptación de esta cláusula.

Derechos sobre los contenidos

Toda la información y contenidos de nuestra página web, exceptuando los vectores de imágenes del pie de página y del formulario de pedir cita son propiedad de Giravet y no se permite su utilización ni descarga.